Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ

English title: Psychological and pedagogical bases of humanization of educational process in school and highter educational institution
ISSN: 2919-864X (online)
DOI: 10.5281/zenodo.4263737
Website: https://www.megu.edu.ua
Country: UA
Language of publication: EN, UA

Journal description

У збірнику подано наукові статті викладачів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, інших закладів вищої освіти та наукових установ з питань місця педагогічної освіти, інформаційних систем та технологій, фізичного виховання, спорту та здорового способу життя у підготовці молодого покоління та формуванні громадянських цінностей як основи демократичного суспільства.

Details

Original title: Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ
English title: Psychological and pedagogical bases of humanization of educational process in school and highter educational institution
Printed version: Yes
Electronic version: Yes
Journal character: naukowy
Publication frequency: half-yearly
Circulation: 100
First issue year: 2013
Free full text: Yes

Scientific profile

Disciplines /specializations:
Education & Educational Research
Information Systems
Rehabilitation
Health (social science)
General Arts and Humanities
General Psychology

Editorial office

Editor:
Editor in chief доктор педагогічних наук, академік АВШ України Анатолій Степанович Дем'янчук
педагогічний
Ukraine
Assistance editor доктор економічних наук, професор Володимир Іванович Борейко
економічний
Ukraine

Editorial address:
ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука"
вул. акад. С. Дем'янчука, 4
33027 Рівне
tel: 0362635085
Website: https://www.megu.edu.ua