Cardiology 2013

Year: 2013

Title: [Guidelines of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society for certification of coronary diagnosts and percutaneous coronary intervention operators and invasive cardiology centers in Poland]

Journal: Kardiol Pol

Volume: 71

Issue: 12

Pages: 1332-6

Short Title: [Guidelines of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society for certification of coronary diagnosts and percutaneous coronary intervention operators and invasive cardiology centers in Poland]

Alternate Journal: Kardiologia polska

ISSN: 0022-9032 (Print)

0022-9032 (Linking)

DOI: 10.5603/KP.2013.0344

Original Publication: Wymogi Asocjacji Interwencji Sercowo- -Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla uzyskania tytulu samodzielnego diagnosty i samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej oraz akredytacji osrodka kardiologii inwazyjnej w Polsce.

Accession Number: 24399604

Notes: Dudek, Dariusz

Legutko, Jacek

Ochala, Andrzej

Gil, Robert J

Araszkiewicz, Aleksander

Lesiak, Maciej

Deptuch, Tomasz

Karcz, Maciej

Peruga, Zbigniew

Szkutnik, Malgorzata

Wojakowski, Wojciech

Witkowski, Adam

Opolski, Grzegorz

Stepinska, Janina

pol

Poland

2014/01/09 06:00

Kardiol Pol. 2013;71(12):1332-6. doi: 10.5603/KP.2013.0344.

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24399604

Author Address: Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College. mcdudek@cyfronet.pl.

 

 

Reference Type:  Journal Article

Record Number: 415Author: Dudek, D., Legutko, J., Siudak, Z., Ochala, A., Wojakowski, W., Peruga, Z., Araszkiewicz, A., Deptuch, T., Szkutnik, M., Lesiak, M., Karcz, M., Bartus, S. and Maciejewski, P.

Year: 2013

Title: [Interventional cardiology in Poland in the year 2012. Summary report of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society]

Journal: Kardiol Pol

Volume: 71

Issue: 11

Pages: 1213-9

Short Title: [Interventional cardiology in Poland in the year 2012. Summary report of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society]

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208